ZÁVAZNÉ POKYNY A PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ Kreativita v pohybu i cvičení dětí nebo dospělých
                       
Veškeré kurzy probíhají v prostorách tělocvičny v CENTRU ZUZKA
             Všichni účastníci kurzů jsou povinni se těmito pokyny řídit, popř. pokyny instruktorky.
 
Účastníkem kurzů je:  dítě a doprovod (oba aktivně cvičí, pracují), nebo dospělý cvičenec
Klient (objednatel kurzu) je zodpovědný za to, že případně jím určený doprovod dítěte je s těmito pokyny obeznámen a bude je důsledně dodržovat. Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou účasti v kurzu. Rodiče dítěte jej stvrzují odesláním přihláškového formuláře na stránkách www.centrumzuzka.cz. Zároveň rodiče podepisují knihu v centru ZUZKA. Tímto rodiče prohlašují, že jejich dítě je zdravé a jsou si vědomi, že dítě bude vykonávat zvýšenou fyzickou aktivitu a jeho zdravotní stav tomu odpovídá.
 
Kurzů se nesmí účastnit osoby s přenosnou či akutní chorobou, ani osoby nachlazené. Zároveň se nemohou kurzu zúčastnit osoby podnapilé, či pod vlivem návykových látek. Objeví-li se u dítěte či doprovodu přenosná infekční choroba, která nebyla zřejmá (např. meningokoková infekce), je klient povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli kurzů, aby mohl upozornit ostatní cvičence.
 
Účastník kurzu  je povinen se dostavit před cvičením tak, aby se stihl převléknout a připravit na lekci. Pozdní příchody velmi ruší probíhající lekci.
 
Před vstupem do šatny zanechte kočárek v prostorech pro ně vyhrazených, budou pod dohledem pana vrátného, a zamčeny na zámek, který Vám poskytneme. Provozovatel za odložené věci v kočárku ani za kmočárky neručí, nenechávejte tam proto prosím žádné cennosti. 
 
Nenechávejte ani v šatnách žádné cennosti, peníze, mobilní telefony, vše si berte s sebou do tělocvičny a herny. Za odložené věci provozovatel neručí. Mobily si prosím vypněte nebo stáhněte zvuk, tak, aby nikoho v průběhu lekce nevyrušoval..
 
Dodržujte základní hygienické zásady. Pro děti budou k dispozici WC nebo nočníky, které je potřeba po použití vylít a vymýt.
 
Během cvičení nepodáváme dítěti žádné jídlo, pití naopak kdykoli si dítě řekne. Pokud se pití rozlije, je potřeba to nahlásit a utřít. Je-li hlad dítěte neodkladný, opusťte prosím cvičební prostor a podávejte jídlo v jídelně, a to i křupky a jiné laskominy. Narušuje to soustředěnost ostatních. V žádném případě nemůže dítě běhat s plnou pusou!

Bezpečnost:
!!!!! Dbejte prosím zvýšené pozornosti na dvoře SBD, a to především při opouštění prostoru pro umístění kočárků. Hrozí zde VELKÉ nebezpečí, přecházíte s dětmi přes průjezd pro auta !!!!!!

 
Za bezpečnost dítěte zodpovídá vždy doprovod. Je potřeba vždy vědět, kde mám dítě a co právě dělá. Doprovod zodpovídá za vhodnost obuvi a oblečení pro cvičení. V průběhu lekce doprovod pečlivě sleduje instruktorku a důsledně se řídí jejími pokyny. Nezapomínejte, že s dětmi cvičíte Vy, instruktorka je jen metodik lekce. Za bezpečnost dětí po celou dobu návštěvy centra ZUZKA a prostor SBD zodpovídá doprovod, a to ve všech prostorách Centra ZUZKA i v areálu SBD.
 
 DÍTĚ JE TAK SOUSTŘEDĚNÉ, JAK SOUSTŘEDĚNÝ JE JEHO DOPROVOD!
 
Platební a storno podmínky KURZŮ
 
Registrace do kurzů probíhá vyplněním přihlášky zde na stránkách a následným potvrzením ze strany provozovatele. Aby byla registrace do kurzu platná, musí být dle pokynů provozovatele do stanoveného termínu uhrazeno kurzovné, nebo jeho záloha. Jinak nelze místo v kurzu nadále držet. Po uplynutí stanovené doby splatnosti bude automaticky  postoupeno dalšímu zájemci o kurz.
 
V případě odhlášení z kurzu před jeho zahájením je vráceno kurzovné snížené o manipulační poplatek ve výši nevratné zálohy 350 Kč.Zbytek kurzovného bude vrácen bankovním převodem do 14 dnů od storna kurzu.
 
V případě odhlášení do 48 hodin po první lekci  kurzu je vráceno kurzovné snížené o manipulační poplatek ve výši 350 Kč. V případě odhlášení kdykoliv později není možné kurzovné vrátit. KURZOVNÉ SE NEVRACÍ ANI V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO DOVOLENÉ.
Omezený počet lekcí lze nahradit v náhradních hodinách za kurzem.
 
Provozovatel má povinnost oznámit změnu lekce v době kratší než 24 hodin formou SMS minimálně 2 hodiny před začátkem lekce.