Mgr.Pavla Marková - lektorka centra ZUZKA

MINIVĚDA, angličtina pro dospělé

Jsou lidé, kteří od mala vědí, čím jednou budou. Já k nim nepatřím. A možná právě proto jsem měla možnost dělat různé věci a získat tak zkušenosti z různých oborů. Jsou ale dvě věci, které jsou pro mě vždy důležité. Když něco dělám, chci, aby to mělo smysl a je fajn, když mě to baví (a ostatní taky :-).

Vysoká škola mě vybavila vědomostmi a moje první práce zase jiným pohledem na věc. V pozici národní koordinátorky programu GLOBE (mezinárodní vědecký program podporovaný NASA) jsem získala spoustu zkušeností v oblasti lektorování, vývoje metodických materiálů, vedení výukových programů a seminářů pro žáky a učitele. Především mě ale tato práce obohatila o spoustu nezapomenutelných zážitků. Ráda bych něco z toho předala dál, a proto vzniká MINIVĚDA.

MINIVĚDA není jen o pokusech. Je to bádání v kontextu. Podporuje děti v kladení otázek, tvorbě domněnek a jejich ověřování. Nedílnou součástí je i hledání různých cest a dělání závěrů. Důraz je kladen též na podporu zodpovědnosti za své věci. Děti se starají o své pomůcky, udržují je v čistotě a nezapomínají je doma :-).

Doufám, že MINIVĚDA je začátek, který nám přinese mnoho radosti, šikovnosti a společných badatelských projektů, které nám pomohou vidět svět, jaký je.

 

Vzdělání

  • Gymnázium Dr. J. Pekaře MB
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství chemie-biologie
  • GLOBE – Global Learning and Observation to Benefit the Environment
  • Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (UNIVERSITY of CAMBRIDGE)

Certifikáty

· Typologie osobnosti MBTI a Typologie osobnosti u dětí (Mgr. Šárka Miková)

· Soubor seminářů „Tři kroky k aktivnímu vyučování“ (Sdružení TEREZA)

· Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (UNIVERSITY of CAMBRIDGE)

· celoroční kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT, International Consortium)

· Assistant Master Trainer Certification (GLOBE Europe)

· Trained Trainer of Program GLOBE (GLOBE Program)

· Kurz respektovat a být respektován

· osvědčení Lektor výukových programů pro děti (Lipka)