Kreativita v pohybu - kroužek speciálně zaměřený na rozvoj jemné motoriky pro děti od 1 roku do 6 let

Kurz trvá vždy 1.pololetí, tedy od září do konce ledna, a poté od února do června

cena kurzu je 110 Kč x počet lekcí připadající na dané období ( náhrady nově řešíme pomocí elektronického systému pro objednání náhrad)

lektorky : ZUZKA, PAVLA, LENKA , BÁRA

kontakty na lektorky :

ZUZKA : tel. 739 355 449

LENKA : tel. 606 612 257

BÁRA : tel. 606 848 314

Již nyní se můžete přihlašovat zde na stránkách, sekce Přihlášení na akce / Přihlášení do kurzu KREATIVITA V POHYBU. Kurzy začínají vždy v září a v únoru. Doporučujeme přihlášení dopředu, ihned jak se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, je určen pro děti od 1 roku.  V případě zájmu kurz končí až předškolní přípravkou dětí.

Je částečně inspirován principy Montessorri.

Dítě je soustředěné do té míry, jak je soustředěný jeho doprovod.

Prosím, udělejte si na našem kroužku s dítětem 45 minut času pro sebe, tzv." bublinu" , kde si navzájem naplno čas pro sebe užijete ( na povídání s maminkami bude pak čas na hřišti)  :-)

Každá lekce je rozdělena do tří částí :

1/část je společná : zde se postupně seznamujeme a učíme se tvary, barvy, základní čísla, zvířata a další symboly. Učíme se zde ale i trpělivosti, ohleduplnosti ke kamarádům, dát si přednost, počkat v řadě, být opatrný na ostatní a mnoho dalšího......

2/ část je samostatná : zde si rozložíme na zem koberečky, na ně vyndáme pomůcky přesně určené pro rozvoj jemné motoriky podle věku a schopností dětí. Pomůcky se v jednom kurzu opakují, pouze část z nich je obměňována.

Děti opakovaným používáním pomůcek získávají důvěru v sebe a své schopnosti, získávají mnohem větší zručnost, než jakou mají při práci s pomůckou poprvé. Co je jeden týden vůbec nezaujme, nenutíme, protože to samé upoutá jejich zájem třeba příště. Dětem nabízíme, ukážeme možnosti.....

3/ část – postupný nácvik spolupráce při výrobě vlastního obrázku.....  Děti mají radost, že si něco "nesou domů". Postupně trénujeme s dětmi , umět se posadit ke stolečku, vybarvit, případně nalepit obrázek.

Ve spolupráci s maminkou nebo doprovodem postupně trénujeme s dětmi model práce u stolečku, trénujeme soustředění, správný úchop tužky, lepidla, nůžek, postupně přidáme práci s barvami, štětcem, nůžkami, modelínou.

Pokud se děti naučí pracovat u stolečku s pracovními pomůckami, které na stolek patří, nebudou potom stříhat, barvit a malovat

tzv. „kde nemají  a po čem nemají"  .

Kreativita v pohybu je mimo jiné i vhodný nácvik na školku. :-)

Principy kurzu Kreativita v pohybu

    Každé dítě je individualita a tak je k němu také přistupováno. Děti je potřeba pozitivně motivovat, ale pokud možno do jejich práce nezasahovat. Děti se učí buď poradit si sami, nebo požádat o pomoc. Trénují svou trpělivost, ale rodič nebo lektor je vždy zde, připraven pomoci v pravou chvíli, aby nedocházelo ke zbytečným projevům výbuchu hněvu.

 

Rodič a lektor jsou zde od toho, aby sledovali, ne vnucovali nebo přehnaně nabízeli.

Pracujeme podle myšlenky Montessori pod heslem :

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Cílem kurzu je vést děti k samostatné práci. Budeme se snažit naučit děti pracovat s pomůckami nebo s ostatními dětmi samostatně, tedy bez rodičů. Rodiče by se měli v průběhu kurzu postupně vzdalovat od dítěte.

Děti jsou naším zrcadlem, a to platí v tom dobrém, i špatném.  Budou k hodině motivováni přesně do té míry, kolik motivace do práce ucítí od svého rodiče. Budou tolik pracovití a soustředění, jak soustředěný a zapálený do činnosti dokáže být po 45 minut jejich doprovod.

Pomozme jako rodiče dětem svou vlastní pečlivostí, soustředěností a pílí. O to dříve budou pracovat samostatně a s chutí.

Využijme čas strávený s dětmi v kurzu plnohodnotně a co nejvíce !!

 

Fotogalerie: KREATIVITA V POHYBU

/album/fotogalerie-kreativita-v-pohybu/a-jpg1/