Kreativita v pohybu - kroužek speciálně zaměřený na rozvoj jemné motoriky pro děti od 1 roku.

Kurz 10 lekcí + 2 náhradní hodiny zdarma za kurzem 

cena kurzu 950 Kč.

Již nyní se můžete přihlašovat zde na stránkách, sekce Přihlášení na akce / Přihlášení do kurzu KREATIVITA V POHYBU.

Kreativita v pohybu

KURZ pro děti 1-6 let  je koncipován  jako spojení pohybu a "práce" prostřednictvím cílené činnosti. Toto propojení má vliv mimo jiné na rozvoj logického myšlení, dále jemné a hrubé motoriky, paměti a řeči dětí.

V prvních třech letech života dítěte tzv.pracuje - podvědomá absorbující mysl, mezi 3-6 rokem věku pak probíhá  zjemňování a zdokonalování smyslů. Využijme co nejvíce období „vstřebávání“ u našich dětí.

V tomto kurzu neprobíhá žádné speciální odměňování, ale ani trestání, ponižování nebo srovnávání. Každé dítě je individualita a tak je k němu také přistupováno. Děti je potřeba pozitivně motivovat, ale pokud možno do jejich práce nezasahovat (i když není vykonáváno s danou pomůckou správně). Děti se učí buď poradit si sami, nebo požádat o pomoc. Trénují svou trpělivost, ale rodič nebo lektor je vždy zde, připraven pomoci v pravou chvíli, aby nedocházelo ke zbytečným projevům výbuchu hněvu.

Rodič a lektor jsou zde od toho, aby sledovali, ne vnucovali nebo přehnaně nabízeli.

Pracujeme podle myšlenky Montessori pod heslem :

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Cílem kurzu je vést děti k samostatné práci. Budeme se snažit naučit děti pracovat s pomůckami nebo s ostatními dětmi samostatně, tedy bez rodičů. Rodiče by se měli v průběhu kurzu postupně vzdalovat od dítěte.

Děti jsou naším zrcadlem, a to platí v tom dobrém, i špatném.  Budou k hodině motivováni přesně do té míry, kolik motivace do práce ucítí od svého rodiče. Budou tolik pracovití a soustředění, jak soustředěný a zapálený do činnosti dokáže být po 45 minut jejich doprovod.

Pomozme jako rodiče dětem svou vlastní pečlivostí, soustředěností a pílí. O to dříve budou pracovat samostatně a s chutí.

Využijme čas strávený s dětmi v kurzu plnohodnotně a co nejvíce !!

Fotogalerie: KREATIVITA V POHYBU

/album/fotogalerie-kreativita-v-pohybu/a-jpg1/